Wszczęcie przetargu - Sprzedaż częściowo zużytych składników majątku

2018-01-18

O wszczęciu przetargu: pisemny przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest sprzedaż częściowo zużytych składników majątku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom