Konkurs ofert - Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej drewnianej

2015-06-18

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu ogłasza konkurs ofert na ,, Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej drewnianej na nową, energooszczędną wykonaną PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całej konstrukcji okna U= 1,100 W/m 2 K w sali Pododdziału Intensywne Opieki Kardiologicznej, zlokalizowanej na III piętrze zabytkowego budynku A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu" .

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom