Wszczęcie procedury pierwszego przetargu - Zbycie zbędnych aktywów

2013-10-08

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu ogłasza wszczęcie procedury I-szego przetargu pisemnego organizowanego w celu zbycia zbędnych, ruchomych aktywów trwałych o wartości początkowej nie niższej niż 25 000 zł, tj. sześciu aparatów do hemodializy będących własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom