Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”„Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków”


Zasady zawierania umów Drukuj Email

 

Zasady zawierania umów na świadczenia zdrowotne, w których SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu jest Wykonawcą

 

 1. Zamawiający powinien złożyć wniosek o zawarcie umowy. Wniosek może być złożony w wersji elektronicznej lub pisemnej. Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , natomiast w wersji pisemnej wysłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom albo złożyć w Kancelarii Głównej Szpitala.

 2. Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać następujące informacje:

 • kompletne dane identyfikacyjne i adresowe Zamawiającego,

 • informacje o osobie lub osobach reprezentujących Zamawiającego,

 • szczegółowy opis przedmiotu umowy, z uwzględnieniem rodzaju oraz ewentualnej ilości badań,

 • okres, na jaki ma zostać zawarta umowa,

 • osobę odpowiedzialną za realizację umowy wraz z jej numerem telefonu i adresem e-mail,

 • ewentualne uwagi Zamawiającego co do treści umowy.

  Do wniosku należy załączyć:

 • informację z KRS lub CEIDG Zamawiającego,

 • pełnomocnictwo, jeżeli umowa będzie zawierana przez pełnomocnika.

 1. Wniosek powinien zostać złożony co najmniej 3 tygodnie przed planowaną datą zawarcia umowy.

 2. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Prawnym: mgr Anna Bakoniak tel. 32/ 396-4-597