Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Odznaczenie dla dra Tomasza Pieniążka PDF Drukuj Email

 

Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju medycyny odznaczony został dr Tomasz Pieniążek, kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym WSS nr 4 w Bytomiu. Odznaczenie to nadaje prezydent Polski na wniosek wojewody. Dr Tomasz Pieniążek odebrał je w trakcie uroczystej gali podsumowującej ubiegłoroczne działania Bytomskiej Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

Szef Oddziału Neurologii ze służbą zdrowia w naszym mieście związany jest od 1999 roku, a od 2018 roku - z WSS nr 4. Tu stworzył zespół i otworzył pracownię elektromiografii. Jest współuczestnikiem przyjętego przez Radę Ministrów i Ministerstwo Gospodarki „Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka”, którego osią priorytetową są badania, rozwój i wprowadzanie nowoczesnych technologii. W skład zespołu realizującego ten program wchodzi polski producent implantów medycznych LfC, zespół ortopedów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ortopedzi z Uniwersytetu w Antwerpii, zespół neurochirurgów z Bytomia i lekarze weterynarii z Wyższej Szkoły Rolniczej w Warszawie. Zespół ten uzyskał wiele prestiżowych nagród, m.in. Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej .

Oprócz dra Tomasza Pieniążka, odznaczenia państwowe otrzymali także: dr Marek Rudzki, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu (Złoty Krzyż Zasługi) oraz Jerzy Szczepaniak, pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Srebrny Krzyż Zasługi).