Oddziały Znajdujące się w Naszym Szpitalu Drukuj

Izba Przyjęć
Oddział Okulistyczny
Oddział Onkologi Klinicznej
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Centralny Blok Operacyjny
Dzienny Oddział Psychiatryczny
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Chorób Płuc
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Kardiologii
Oddział Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej
Oddział Nefrologii i Stacja Dializ
Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Oddział Psychiatrii
Oddział Urazowo-Ortopedyczny
Oddział Urologii