Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Fundacja Świętej Barbary Drukuj Email

Informujemy Państwa, że nasz szpital stale się rozwija i poszerza swoją bazę diagnostyczno – leczniczą. Nie dysponujemy jednak wystarczającymi środkami na zakup niezbędnego sprzętu. Zatem, pragnąc zapewnić naszym pacjentom usługi medyczne na wysokim poziomie, zgodnie z wymaganymi standardami europejskimi, zmuszeni jesteśmy do poszukiwania Darczyńców, których dobra wola i chęć pomocy pozwolą na realizację tego zadania.
Licząc na Państwa zrozumienie zachęcamy do wpłat na konto działającej przy szpitalu Fundacji im. Św. Barbary:

Bank Śląski O/Bytom  84 1050 1230 1000 0002 0452 2783

Fundację założono w styczniu 1992 r. z inicjatywy ówczesnych dyrektorów - naszego szpitala i kopalń: „Miechowice”, „Bobrek”, „Powstańców Śląskich”. Jej nadrzędnym celem jest działanie na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców całego regionu śląskiego. Była to druga, po fundacji założonej przez prof. Zbigniewa Religę, działalność tego typu na Śląsku. Zgromadzone środki przeznaczone są na modernizację i dalszy rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4. Należy podkreślić, że jej dochody stanowią jedynie darowizny i odsetki bankowe. Dzięki naszym darczyńcom można było zrealizować wiele inwestycji. Do największych można zaliczyć:
• uruchomienie Centralnej Sterylizacji
• zakup nowej karetki
• szkolenia personelu
• zakupy aparatury medycznej, m. in.: zestaw do bronchoskopii, aparat do spirometrii Masterscreen, aparat aspiracyjno – irygacyjny, polomierz kulisty, tonometr bezkontaktowy, perymetr komputerowy i fotel operatora, Fundus camera - do kontrastowego badania naczyń siatkówki, analizatory do szpitalnego laboratorium, laser chirurgiczny, aparat do hemodializ oraz sprzęt komputerowy.