„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Szyją maseczki na potrzeby szpitala PDF Drukuj Email

 

2 tysiące maseczek z tetry szyją dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie. Maseczki powstają w pracowni krawieckiej, do szycia ustawiają się kolejki chętnych.

 

 

 

W radzionkowskim MOW przebywa 58 dziewcząt do 18-go roku życia. Pracownia krawiecka na co dzień przeznaczona jest dla tych, które uczą się w szkole podstawowej z przysposobieniem do pracy w zawodzie krawiec. Tam, podczas warsztatów, dziewczęta zdobywają praktyczne umiejętności, przydatne nie tylko w życiu codziennym, ale też ułatwiające zdobycie zawodu w przyszłości. Akcja dla bytomskiego szpitala jest jednym z wielu działań, z którymi ośrodek wychodzi do społeczności lokalnych.

 

Swoje umiejętności krawieckie, od kilku lat, dziewczęta z powodzeniem prezentują też podczas Festiwalu Mody i Stylizacji, który odbywa się w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu. W konkursach na zaprojektowanie i uszycie stylizacji zajmują czołowe miejsca. Staram się przekonać ich, że to, kim będą w przyszłości, w dużej mierze zależy od nich – mówi Barbara Fricowska, wychowawczyni ośrodka. Na początku, przed każdym konkursem dziewczęta są trochę wycofane, wydaje im się, że nie dadzą rady, bo nikt im wcześniej nie mówił, że mają talent i to one decydują, co zrobią ze swoimi umiejętnościami.

 

Zajęcia w pracowni krawieckiej otwierają im drogę do kontynuowania nauki tego zawodu, a co za tym idzie – większych szans na rynku pracy. Potwierdziło to kilka dziewcząt, które już opuściły radzionkowski MOW i są zatrudnione w zakładach krawieckich.

 

Szycie maseczek na potrzeby szpitala jest niezłym treningiem. Jako, że liczba sprzętu w pracowni jest ograniczona, szycie odbywa się na zmiany.